O firmie Züblin

30 lat doświadczenia w zakresie systemów oświetleniowych 

Jako firma wiodąca na europejskim rynku w zakresie rozwoju i produkcji czujników obecności i ruchu oraz lamp z czujnikami i lamp LED Züblin oferuje niezawodne rozwiązania w zakresie planowania, instalowania i eksploatacji zautomatyzowanych systemów oświetleniowych. Züblin oferuje efektywne całościowe rozwiązania dla innowacyjnej techniki budynków przyszłości.

Doświadczenie w zakresie systemów oświetleniowych od 1986 roku

Firma Züblin została utworzona w 1986 roku w Szwajcarii i specjalizuje się w projektowaniu i dystrybucji czujników ruchu, czujników obecności, lamp LED i lamp z czujnikami. W latach 1992 – 1997 utworzono spółki-córki we Francji, Niemczech i Austrii, które obecnie z dużym powodzeniem prowadzą sprzedaż energooszczędnych systemów oświetleniowych na terenie całej Europy. Na początku roku 2014 firma Züblin poszerzyła swoją działalność na Polskę. Grupa Züblin wykazuje dzisiaj obroty w wysokości ponad 20 mln euro, zatrudniając ok. 70 osób.

W 2014 roku firma Züblin stała się częścią belgijskiej Niko Group

Niko, jako część Niko Group, powstała w Belgii w 1919 roku. Dzisiaj grupa z obrotami w wysokości 170 mln euro i ponad 680 pracownikami jest niekwestionowanym liderem na rynku przełączników, gniazd i automatyki domowej. Niko posiada sieć dystrybucyjną w 10 krajach i realizuje konsekwentną strategię rozwoju. Pod szyldem firmy Niko działają Niko (Belgia), Servodan (Dania), Fifthplay (Belgia) oraz M. Züblin AG.

Współpraca z różnymi branżami

Członek zarządu SensNORM

Züblin jest członkiem zarządu SensNORM. Celem SensNORM jest

  1. inicjowanie, organizowanie, sterowanie i kierowanie przejrzystymi i usystematyzowanymi działaniami dla dobra ogółu i z ochroną interesu publicznego w zakresie normalizacji i standaryzacji w dziedzinie czujników w technice budynków. Wyniki prac służą innowacji, bezpieczeństwu i komunikacji w gospodarce oraz zapewnieniu jakości i efektywności z korzyścią dla naszych klientów. Wyniki prac są publikowane, zapewnione jest także wsparcie dla ich zastosowań.
  2. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie realizuje cele pożytku publicznego.

Partner KNX

Züblin jest zarówno partnerem KNX jak i producentem produktów przeznaczonych do stosowania w systemach KNX. KNX Association wspiera:

  1. rozwój i promocję standardu KNX, co jest pomocne w jego dalszej promocji jako:
  2. globalnego standardu do systemów domowych i budynkowych
  3. automatyzację wszystkich zastosowań w budynkach mieszkalnych i użytkowych na całym świecie.

KNX Association troszczy się o to, aby rynek postrzegał KNX Association, jego członków i produkty jako globalną siłę napędową, która otworzy rynek na inteligentne budynki mieszkalne i użytkowe i zwiększy udział inteligentnej infrastruktury budowlanej. Stowarzyszenie KNX i standard KNX otwierają nowe możliwości dla firm.

Członek Minergie

Jako członek Minergie firma Züblin znajduje się w gronie producentów produktów zgodnych z normą budowlaną Minergie. Minergie to szwajcarska norma budowlana dotycząca nowych i modernizowanych budynków. Marka jest wspierana przez gospodarkę, kantony i rząd Szwajcarii. Jednostkowe zużycie energii stanowi wartość przewodnią dla określenia jakości obiektu. Dzięki temu możliwa jest ocena całkowitego zużycia energii przez budynek. Zastosowanie czujników Züblin lub lamp LED Züblin pozwala w prosty sposób bez obniżenia komfortu użytkowania obniżyć zużycie energii przez budynek i tym samym spełnić normy Minergie.

Richard Landolt, dyrektor generalny

Züblin inwestuje w długoterminowe relacje partnerskie

Dzięki ogólnoeuropejskiej współpracy i wszechstronnej fachowej wiedzy w obrębie całej grupy Niko klienci Züblin mogą obecnie i w przyszłości korzystać z imponującego asortymentu naszych produktów. Dodatkowe inwestycje w badania i rozwój pozwalają nam na konsekwentny dalszy rozwój i innowacyjne rozszerzanie palety produktów. Na pierwszym miejscu stawiamy przy tym jakość i zadowolenie klientów. Dzięki trzem centrom rozwojowym w Szwajcarii i w Europie oraz produkcji własnej w Belgii zapewniamy jakość, wiedzę i innowacyjność w dłuższej perspektywie czasowej. Züblin jest i pozostaje idealnym partnerem w zakresie niezawodnych rozwiązań w dziedzinie oświetlenia i techniki budynków.