Instalacja

Prosta i szybka konfiguracja

Produkty Züblin można wygodnie konfigurować przy użyciu aplikacji za pomocą pilota Universal z Luxmeter. Wszystkimi parametrami i funkcjami wszystkich czujników można prosto i szybko sterować ze smartfona lub tabletu, dopasowując je do warunków panujących na miejscu.

Download_on_the_App_Store_Badge_DE_Source_135x40de-play-badge

Instrukcje instalacji i obsługi

Instrukcje instalacji i obsługi są przypisane do konkretnych produktów. Prosimy także przestrzegać poniższych wskazówek oraz informacji zawartych w sekcji FAQ. 

Instalacja czujnika

Ogólne wskazówki i porady

Prosimy przestrzegać również wytycznych dotyczących instalacji poszczególnych produktów oraz instrukcji obsługi ze szczegółowymi informacjami. Ewentualne dalsze pytania prosimy kierować do naszego zespołu wsparcia technicznego.

Instalacja czujnika HF

Technologia czujników HF jest na ogół wykorzystywana w oprawach lub innych produktach, gdzie ważna jest dyskretna i niewidoczna instalacja elementów czujnikowych. Detekcja ruchu z użyciem technologii HF odbywa się dzięki efektowi Dopplera. Osoby lub obiekty poruszające się w obszarze detekcji powodują zmienione przesunięcie fazy odbitego sygnału radiowego. Sygnał radiowy jest emitowany pulsacyjnie z mocą poniżej 1 mW. Sygnał ten jest ponad 1000 razy słabszy od sygnału ze standardowego telefonu komórkowego. W przeciwieństwie do czujników obecności i czujników ruchu z technologią PIR czujnik HF rozpoznaje osoby o wiele łatwiej, gdy ruch odbywa się bezpośrednio do lub od czujnika. Normalne odbicie sygnału od ścian, sufitów i podłogi pozwala na bardzo szybką detekcję wszystkich ruchów z każdego kierunku. W odróżnieniu od czujników ruchu w technologii PIR, czujniki HF wykrywają ruch nawet w sytuacji, gdy odbywa się poza bezpośrednim polem widzenia czujnika. W takich przypadkach należy zredukować czułość urządzenia aż do uzyskania wymaganego poziomu detekcji.

Czujnik HF jest zaprojektowany z myślą o jak najlepszej detekcji ruchu z wnętrza lampy. Aby spełniać te założenia, sygnał musi przejść przez obudowę lampy. Elementy metalowe w pomieszczeniu całkowicie absorbują sygnał, natomiast kamień silnie filtruje sygnał w zależności od grubości materiału. Pozostałe materiały w pomieszczeniu wykonane ze szkła, drewna, gipsu lub tworzywa sztucznego są stosunkowo łatwo przenikane przez sygnał HF. Z tego względu – w zależności od otoczenia – można także wykryć ruch za przegrodami wykonanymi z przepuszczalnych materiałów. Z tego powodu należy zredukować czułość do takiego stopnia, aby czujnik wykrywał jedynie żądane ruchy. Należy także pamiętać o tym, że czujniki HF z większą czułością reagują na poruszające się metalowe obiekty niż na inne materiały. Jeśli lampa nadaje się do stosowania w obszarze zewnętrznym, to należy pamiętać o prawidłowej lokalizacji czujnika szczególnie w pobliżu szlaków komunikacyjnych i zredukowaniu stopnia czułości. Również intensywny deszcz lub śnieg mogą przy zbyt dużej czułości spowodować niepożądane zadziałanie czujnika. Z tego powodu czujnik ruchu należy zamontować w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim kontaktem z wodą.

Duża skala regulacji czułości w czujnikach HF firmy Züblin pozwala na optymalną detekcję ruchu.

W przypadku stosowania czujnika ruchu HF w lampie należy pamiętać o tym, że obudowa lampy będzie dodatkowo filtrować światło padające na czujnik zmierzchowy. W takim wypadku w zależności od rodzaju pokrywy rośnie minimalny poziom natężenia światła stanowiący próg działania czujnika.

Instalacja pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)

Czujniki obecności i czujniki ruchu z technologią pasywnej podczerwieni (PIR) zaliczane są obecnie do najbardziej niezawodnych typów czujników, zarówno pod względem wykrywania ruchu ludzi jak również w aspekcie wadliwych załączeń. Czujnik PIR jest najbardziej czuły na ruch po stycznej do czujnika. Na ogół zasięg jest zaprojektowany zgodnie z tym rodzajem ruchu. Przy ruchu promieniowym, a więc przy zbliżaniu się lub oddalaniu po linii prostej od/do czujnika, nastąpi technologicznie uwarunkowane zmniejszenie zasięgu i stopnia czułości (do ok. -50 %), co należy brać pod uwagę podczas wyboru lokalizacji czujnika.

  • Czujnik ruchu należy zamontować na solidnej ścianie lub suficie, aby uniknąć ruchu samego czujnika wskutek wiatru, wstrząsów itp. Taki ruch czujnika będzie mieć taki sam skutek, jak ruch osoby w obszarze detekcji.
  • Przy ustalaniu miejsca montażu oraz wysokości montażu czujnika (przy montażu na zewnątrz) należy brać pod uwagę odległość do przyległych ulic, sąsiednich działek, drzew i krzewów w celu uniknięcia niepożądanych zakłóceń detekcji.
  • Wszystkie czujniki ruchu PIR reagują na gwałtowne zmiany promieniowania termicznego w ich polu widzenia. Również krople deszczu spływające po soczewce mogą wyzwalać niepożądane przełączanie. Z tego względu wszystkie czujniki ruchu należy w miarę możliwości instalować w miejscu zabezpieczonym przed deszczem, wiatrem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
  • Zaplanować odpowiedni odstęp między czujnikiem ruchu a włączonym źródłem światła. Nagrzane lampy umieszczone w pobliżu obszaru detekcji czujnika mogłyby powodować po wyłączeniu ponowne włączenie na skutek zmian promieniowania cieplnego. Reflektory i lampy o dużym strumieniu światła, kierowane bezpośrednio na czujnik ruchu, mogą ujemnie wpłynąć na funkcję czujnika zmierzchowego.
  • Zasięg czujnika można regulować przez obracanie i przechylanie głowicy czujnika (w przypadku zewnętrznych czujników ruchu) lub częściowe pokrycie soczewki odpowiednią folią lub osłonami. W razie potrzeby w identyczny sposób można ukryć poszczególne segmenty stałego obszaru detekcji.
  • Jeśli czujniki ruchu pracują z sieciowo równoległymi elementami indukcyjnymi, takimi jak przekaźniki, wyłączniki instalacyjne, świetlówki, zasilacze LED lub transformatory, zaleca się podłączenie układu gaszącego RC równolegle do odbiornika, aby uniknąć maksymalnego prądu podczas procesu przełączania. W celu zapewnienia niezawodności działania i trwałości produktu zalecamy równoległe podłączanie maksymalnie 3 do 4 czujników w grupie. Jeśli przewidywany obszar detekcji będzie wymagał większej liczby czujników, polecamy stosowanie czujników w konfiguracji master/slave. Do urządzenia master firmy Züblin można podłączać do 10 czujników slave.

Czujniki ruchu i czujniki obecności Züblin zostały opracowane do zautomatyzowanych systemów oświetleniowych w celu poprawy komfortu i zwiększenia efektywności energetycznej. Czujniki te nie nadają się do stosowania z systemami sygnalizacji włamania i napadu, gdyż ich koncepcja nie odpowiada stosownym dyrektywom, jak EN 50131 (i nast.). Pasywne czujniki podczerwieni (PIR) Usuwanie błędów Na prawidłowe działanie czujnika ruchu może negatywnie wpływać kilka czynników, np. zmiany temperatury i odbicia w obszarze detekcji czy też podłączenie nieodpowiednich obciążeń.